NẮM BẮT CƠ HỘI VIỆC LÀM

Khám phá các cơ hội việc làm thú vị

Senior SAP Functional Consultant (SD/FICO/PP)

Senior Fiori Consultant
 • Full-Time
 • Malaysia
 • Singapore
 • Vietnam

Chung tay hỗ trợ thực hiện cam kết triển khai SAP...

Tư vấn viên kỹ thuật cấp cao SAP
 • Full-Time
 • Vietnam

Chung tay hỗ trợ thực hiện cam kết triển khai SAP…

Tư vấn viên cơ bản cấp cao SAP
 • Full-Time
 • Malaysia
 • Vietnam

Chung tay hỗ trợ thực hiện cam kết triển khai SAP…

Tư vấn viên kỹ thuật SAP SAC
 • Full-Time
 • Vietnam

Dựng sơ đồ khung thể hiện trực quan các giải pháp cho cộng đồng người dùng cuối…

Tư vấn viên sơ cấp SAP ABAP
 • Full-Time
 • Malaysia
 • Vietnam

Hợp tác chặt chẽ với các nhà tư vấn chức năng để rà soát tài liệu đặc tả chức năng (FS) và đề xuất…

Nhân viên phụ trách sản phẩm (Hệ thống POS bán lẻ)
 • Full-Time
 • Malaysia

RetailPlus Front Office (RPFO) được xây dựng trên nền tảng đa dạng hóa hoạt động bán lẻ và phương pháp bán lẻ tốt nhất