Conversion Plus

Conversion Plus

Chuyển đổi sang SAP S/4HANA là bước chuyển đổi từ một hệ thống SAP ERP, chẳng hạn như SAP ECC vận hành tại chỗ trên cơ sở dữ liệu không phải HANA sang gói giải pháp doanh nghiệp S/4HANA thế hệ mới của SAP (vận hành tại chỗ, lưu trữ trên đám mây hoặc theo mô hình lai)

Giải pháp đã được chứng minh

Conversion Plus của TDI APJ do RISE with SAP cung cấp là giải pháp hỗ trợ chuyển đổi và nâng cấp hệ thống SAP hiện tại của bạn sang Nền tảng số SAP S/4HANA trong khi giảm thiểu gián đoạn đối với hoạt động kinh doanh.

https://www.tdiapj.com/wp-content/uploads/2023/12/benefits-icon6.png
Nâng cấp linh hoạt

Nâng cấp linh hoạt tùy theo nhu cầu kinh doanh với tùy chọn áp dụng phương pháp tiếp cận hoàn toàn bên ngoài, tại chỗ hoặc kết hợp.

https://www.tdiapj.com/wp-content/uploads/2023/12/benefits-icon5.png
Triển khai thành công với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm

Các tư vấn viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn nỗ lực để giảm thiểu mọi gián đoạn đối với doanh nghiệp của bạn.

https://www.tdiapj.com/wp-content/uploads/2023/12/benefits-icon4.png
Nâng cấp nhanh hơn

Cung cấp khung thời gian triển khai gói liền mạch chỉ từ 16 đến 20 tuần (bao gồm 2 tuần hỗ trợ), tùy vào quy mô cơ sở dữ liệu của bạn.