12 Tháng 4 Năm 2024

Sự Kiện “SAP Innovation Day”

Sự kiện 𝐒𝐀𝐏 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐃𝐚𝐲 đánh dấu một bước quan trọng trong việc giới thiệu về các xu hướng công nghệ đám mây và cách chúng đang biến đổi doanh nghiệp hiện đại.

Tại đây, các chuyên gia đã trình bày về những cơ hội và thách thức mà công nghệ đám mây mang lại, từ việc tăng tốc quyết định và cộng tác thông qua tích hợp trí tuệ nhân tạo đến việc khắc phục các rào cản quy định để mở rộng hoạt động kinh doanh toàn cầu một cách mạnh mẽ.

Là nhà tài trợ của sự kiện, TDI APJ khẳng định vai trò sáng tạo và đổi mới trong giải pháp và dịch vụ, cam kết tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số thành công!