Ngày 09 tháng 09 năm 2023

Nhìn lại sự kiện tổng thể: Đổi mới & Tích hợp: SAP trên Google Cloud

Ngày 14/09/2023 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ, vượt qua mọi sự mong đợi nhờ sự thành công vang dội của sự kiện! Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các vị khách quý đã góp phần làm nên sự kiện này.