23 MAY 2024

Sự kiện “Xu Thế Mới Của Công Nghệ Trong Giáo Dục”

Trong khuôn khổ “Chương trình Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, giáo dục được ưu tiên thực hiện CĐS đầu tiên.

Để đồng hành cùng mục tiêu này, TDI APJ hân hạnh tổ chức sự kiện: Xu Thế Mới Của Công Nghệ Trong Giáo Dục. Đây là cơ hội tuyệt vời để khám phá những xu hướng mới và giải pháp công nghệ giáo dục hiệu quả nhất. 👉 Đăng kí ngay tại: https://forms.gle/77rfd535ejT9ALJQ7
—————————
📌 Thông tin sự kiện:
📆 Thời gian: 14:00 -17:00, Thư tư, Ngày 05/03/2024
📍 Địa điểm: Văn Phòng SAP Việt Nam
—————————
Tại sao bạn không thể bỏ lỡ sự kiện giáo dục này:
✨ Áp dụng trí tuệ nhân tạo để giúp cơ sở giáo dục thành công trong quá trình số hóa.
✨ Khám phá các xu hướng mới trong giáo dục.
✨ Triển khai giải pháp công nghệ mới trong cơ sở giáo dục.
✨ Xây dựng cơ sở hạ tầng thông minh cho giáo dục đại học.
✨ Lắng nghe câu chuyện thành công từ các trung tâm giáo dục và đại học.