Chuyển đổi môi trường

Tối ưu hóa

Chuyển đổi môi trường

Chuyển đổi là quá trình chuyển một ứng dụng hoặc hệ thống hiện có sang một môi trường khác mà không sửa đổi mã của ứng dụng hoặc hệ thống đó. Tại SAP, quá trình này đòi hỏi phải di chuyển toàn bộ hệ thống SAP, bao gồm dữ liệu, cài đặt tùy chỉnh, cấu hình và tính năng tích hợp sang môi trường cơ sở hạ tầng mới.

Tại sao bạn nên chọn TDI APJ?

Đội ngũ chuyên môn kỹ thuật giàu kinh nghiệm

  • TDI APJ giàu kinh nghiệm và năng lực trong hoạt động Chuyển đổi môi trường đối với cả chuyển đổi tại chỗ và trên đám mây.
  • Chúng tôi có thành tích thực hiện chuyển đổi đồng nhất và không đồng nhất thành công, bao gồm nhiều hệ thống SAP khác nhau
  • Chuyên môn kỹ thuật tổng hợp và nhiều chứng chỉ quy mô siêu lớn đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao.
  • Tiến hành Chứng minh khái niệm (POC) để đảm bảo chuyển đổi thành công.
  • Cung cấp Dịch vụ được quản lý và hỗ trợ ứng dụng

Triển khai thành công với sự gián đoạn tối thiểu

  • Giúp doanh nghiệp tận dụng được lợi thế của môi trường cơ sở hạ tầng được nâng cấp.
  • Giải pháp chuyển đổi hệ thống SAP tiết kiệm thời gian và chi phí.
  • Giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và gián đoạn kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.